TABLETKA DO KAŽDÉHO PALIVA

Představme si přísadu do paliva ve formě malé tabletky obsahující látky,které se prostřednictvím paliva dostanou po rozpuštění do spalovací komory. Zde se pod vlivem teploty a tlaku „aktivují“ a katalyzují proces hoření paliva, které se díky tomu spaluje rychleji a s výrazně nižším obsahem emisí.Aby bylo vše možné docílit, je potřeba se zaměřit na dynamiku spalování, která se liší v závislosti na tlaku, teplotě, technologii zážehu, těkavosti a chemických charakteristikách paliva. Nabízíme metodu, díky které dokážeme spalovací komoru pokrýt mikroskopickým katalytickým povlakem.
Tato stále se obnovující nanovrstva pak vytváří podmínky
pro katalytickou reakci.Využíváme tedy palivo jako nosič dokonale rozpuštěné složky z malé tabletky do spalovací komory, kde teplota hoření aktivuje chemickou sloučeninu a vytváří velmi tenký povlak na povrchu kovových součástí spalovací komory. Samotná katalytická reakce je pak příčinou změny spalovací charakteristiky ve válci, která přináší 30%ní nárůst tlaku na píst při pohybu dolů při celkovém nepatrném posunu časového rámce cyklu ve srovnání s reakcí bez katalýzy. Výsledkem je celkové zvýšení účinnosti. 

Autotabletky jsou hi-technology s prokázanými výsledky, která nemění palivo, neobsahuje detergenty ani jiné čistící prostředky, je zcela unikátní a odlišná ode všech dostupných produktů na trhu a přináší ten nejdůležitější efekt – ekonomičtější využití pohonných hmot.

Proč forma tabletky?
Jde o pokrokovou technologii, která nezabírá místo ve voze, je bez zápachu, naprosto ekologická a vhodná pro každého z důvodu jednoduché a rychlé aplikace. První Autotabletky se objevili již před více jak deseti lety. Všude ve světě jsou dnes běžně dostupnou alternativou pro motoristy.

Jak to funguje ?

Autotabletka využívá palivo (benzín nebo naftu) jako nástroj dopravy do spalovací komory motoru, kde začne působit. Složky, které obsahuje, slouží pro ochranu kovových povrchů spalovací komory. Během procesu spalování se začne oxid železitý dostávat do póru kovu. Pomocí feromagnetické reakce vyvolané změnou teploty ve spalovací komoře, se postupně uchytí na všech površích kovu a vytváří tenký načervenalý povlak. Tento povlak je termálně získaná oxidace, která začne postupně uvolňovat karbonové usazeniny. Tato vrstva pokryje stěny válce, písty a ostatní častí spalovací komory. Jakmile je vrstva nanesena, poskytujeněkolik výhod.Za prvé, změní povrchové tepelně absorpční vlastnosti kovu. Poznámka: Největší ztráta efektivity motoru vozidla je způsobená ztrátou tepla. Teplo je energie uvolňovaná palivem, po smíšení se vzduchem se spaluje a vytváří tepelný impulz, který způsobí expanzi, potom následně dochází ke stlačení pístu směrem dolů. Stěny a hlava válce jsou ochlazovány vodou a písty olejem. Vytvořená vrstva zabraní přenášení sálavého tepla. Díky tomu se zvýší teplota spalování a zvětší se expanze. Díky dodatečnému teplu dochází k větší expanzi plynů, zvýšení výkonu. Druhým pozitivem této vrstvy, je následná schopnost povrchu rovnoměrnějšího rozložení paliva. Na běžném povrchu je kapalina náchylná ke shluku do kapiček. Mikro tenká vrstva přitahuje tekuté palivo . Rovnoměrnější rozdělení paliva způsobí, že se získá více energie. Za třetí, táto vrstva způsobí jako katalytický prekurzor, který následně vstoupí do reakce s katalyzační složkou obsaženou v auto tabletkách. Díky teplotě ve válci a přítomnosti katalyzátoru se spustí katalytická reakce, při které se chemikálie lépe oddělí a zlepší se spalování.Tato katalytická reakce je také exotermická a vytváří teplo, díky lepšímu spalování nedochází k prošlehům do výfukového potrubí, čímž se snižuje teplota a tím i zátěž celého výfukového systému. Výsledkem kombinace uvedených faktorů je o 30 % lepší expanze ve válci při stejném množství paliva.

Další výhodou používání auto tabletek je snížení emisí.Katalytický proces, který probíhá v katalyzátoru na výfukovém systému, začíná zážehem ve válci, díky kterému se redukuje vytvoření oxidů dusíku (NOX). Funkce konvertoru se tím pádem redukuje a prodlužuje se jeho životnost. Dochází ke snížení zápalné teploty sazí, které mají vliv na zanášení filtru pevných částic.Tenký film vytvořený na stěnách válce je výsledkem pokračujícího procesu a je dále leštěný pístními kroužky, povrch se stává odolnější. Stěny válce jsou tak chráněny a dochází k prodloužení jeho životnosti.

Naše Autotabletka :

  • optimalizuje hoření paliva
  • zvyšuje výkon motoru
  • čistí motor
  • výrazně snižuje emise
  • chrání DPF filtr
  • prodlužuje životnost

VHODNÉ PRO NAFTU, BENZÍN A LPG

Video - cesta Autotabletky palivovou soustavou u vznětového motoru.

Osobně jsme si vyzkoušeli na závodním vozidle z roku 1989, zdali opravdu dochází k dekarbonizaci motoru.

Video - jak hoří Autotabletka. ,,Kvalitní výrobek musí hořet podobným způsobem".

Vyzkoušeli jsme rozpustit Autotabletku v naftě a potom jsme naftu obohacenou o složky obsažené v ní zapálili.

Rozhovor s Tomášem Tomečkem po prvním testování v roce 2015

TV Nova - jízda na Autotabletky Rally Dakar 2015

Náš test Audi A6 na spotřebu

                                           - 40%  AKCE

590 Kč

autotabletky-DE1