Kontakt

Název a sídlo firmy :

Z+L 2004 group s.r.o.

Krapkova 610/44
Olomouc 779 00
IČO : 26850591

Kontakt :

autotabletkycz@gmail.com
+420 721 545 639

 

Číslo účtu: 

1516823002 /5500

Jako variabilní symbol použíjte číslo objednávky